Lider Projektu:

Główny Instytut Górnictwa - realizator Projektu

Partner Projektu:

Województwo Śląskie - operator systemu

Instytucja wspierająca:

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - priorytet V Środowisko, działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 2 923 995,34 PLN

Wartość dofinansowania: 2 289 880,42 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Czas trwania projektu: czerwiec 2009 - grudzień 2013

Projekt obejmuje kilka etapów prac i działań zmierzających do stworzenia i wprowadzenia do użytku produktu finalnego - Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP) dla obszaru województwa śląskiego.

Do pobrania:

created by guwer