Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Kierownik projektu:

mgr inż. Jan Bondaruk
tel. 32 259 24 66
fax: 32 259 21 54
e-mail: rsip@gig.eu

Biuro Kierownika Projektu:

mgr Anna Mathea
tel. 32 259 24 87
fax: 32 259 21 54
e-mail: rsip@gig.eu

created by guwer